dr Kucsera László
Gazdasági büntetőjogi
szakjogász

Büntetőjog

Már egyetemi tanulmányaim alatt is különös érdeklődést mutattam a büntetőjog iránt. Egyetemi szakdolgozatomat is a büntetőjog témakörében írtam. Miután ügyvédjelölti időszakom alatt az ELTE Jogi Továbbképző Intézet keretén belül gazdasági büntetőjogi szakjogász szakirányú képesítést is szereztem, önálló ügyvédként büntetőügyeket is vállaltam. A vállalt ügyek, büntető kirendelések során volt módom megismerni, tapasztalatot szerezni a büntetőeljárás menetéről, valamint a különféle bűncselekmények miatt indult eljárásokról.

A büntető ügyekben kiemelten fontos az ügyfél és ügyvéd közötti bizalom, mert az ügyfélnek teljes egészében fel kell tárnia az általa elkövetett cselekményt ügyvédje felé, mert részleges titkolózásával, valótlan információkkal saját maga lehetetleníti el a hatékony büntetőjogi védelmét. Tisztában kell vele lenni, hogy az ügyvéd nem „csodatevő”, aki bármely bűncselekmény elkövetése esetén, minden esetben biztosítja a felelősségre vonás alóli mentesülést. Az ügyvéd a büntetőeljárásban a büntető eljárási szabályok mentén az adott ügyben keresi azokat a körülményeket, amik bizonyíthatják ügyfele ártatlanságát, vagy elkövetés esetén enyhítő körülményként szolgálhatnak az eljárásban.

Büntetőügyekben kiemelten fontosnak tartom, hogy már a megbízás elején tisztázni tudjam ügyfelemmel, hogy mit várna el az ügyben, és az elvárásokkal szemben melyek a reális lehetőségek az adott büntetőeljárásban. Minden esetben kötelességemnek tartom ügyfelem büntetőügyének maximális képviseletét, védelmének gondos ellátását.

Büntetőjogi hírek

Mi az a rabosítás?

Büntetőjog

A rabosítás a rendőrségi szakzsargonban és kriminalisztikában használt fogalom, amely annyit tesz, hogy a büntetőeljárás alá vont gyanúsítottról fényképfelvétel - 3 fényképet készítenek róla - készül, tízujjas ujjnyomat lapot és tenyérlenyomatot vesznek tőle és iktatják az adatokat a bűnügyi nyilvántartásban.

További hírek

Menü