dr Kucsera László
Gazdasági büntetőjogi
szakjogász

Polgárjog

Okiratok, szerződések szerkesztése és képviselet polgári joggal kapcsolatos ügyekben

 • Jogi képviselet polgári peres és nemperes eljárásokban
 • Megbízásokhoz kapcsolódó okirati és pénzletétek kezelése
 • Jogi vélemények és másodlagos vélemények készítése konkrét ügyekben
 • Közös tulajdon megvásárlásával kapcsolatos ügyek
 • Közös tulajdon megszüntetése
 • Végrendeletek készítése és letétbe vétele, hagyatéki ügyek intézése
 • Kártérítési ügyek
 • Kintlévőségek behajtása
 • Vállalkozási szerződések
 • terhek töröltetése iránti eljárások
 • szerződésmódosítások

Polgárjogi hírek

Mi az a rabosítás?

Büntetőjog

A rabosítás a rendőrségi szakzsargonban és kriminalisztikában használt fogalom, amely annyit tesz, hogy a büntetőeljárás alá vont gyanúsítottról fényképfelvétel - 3 fényképet készítenek róla - készül, tízujjas ujjnyomat lapot és tenyérlenyomatot vesznek tőle és iktatják az adatokat a bűnügyi nyilvántartásban.

További hírek

Menü